harmonizace rodiny a práce

V první části příspěvku jsou představena teoretická východiska a téma harmonizace rodiny a práce
ve specifické fázi životního cyklu, kterou je návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené. Je
poukázáno na skutečnost, jakým způsobem mohou požadavky trhu práce narušovat stabilitu rodiny
a její funkce. V druhé části příspěvku je pozornost věnována představení metodologie výzkumu.Zobrazit text