integrace

According to the United Nations Refugee Agency, nearly half of the thirty four million people registered as refugees are children. In 2011, 2657 separated and/or unaccompanied children arrived in Sweden, which was the highest number ever registered in the country. This research has been developed in order to understand and acknowledge the care provided to separated and/or unaccompanied children in Sweden using the perspectives and experiences of professionals working with this field, with a special focus in the Västra Götaland region.Zobrazit text

Příspěvek se zabývá problematikou přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce. Prezentuje vybraná zjištění z výzkumu provedeného v rámci tvorby dizertační práce v období říjen–prosinec roku 2012 v Libereckém kraji, v němž byly analyzovány názory respondentů – osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů a pracovníků Úřadu práce ČR na obecné překážky integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.Zobrazit text