kategorický imperativ

Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí
z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního
pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy.
Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu
z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce?Zobrazit text