kultura chudoby

Stať pojednává o některých aspektech chudoby v podmínkách postindustriální společnosti. Autor stručně popisuje situaci lidí, kteří se ocitli na okraji trhu práce. Zabývá se pojmem „kultura“
chudoby a jeho ideologickou funkcí. Na příkladu Francie ukazuje některé reálné procesy, jež vedou
v ustavení a reprodukci takzvané kultury chudoby. Autor konstatuje, že kultura chudoby není jakousi
antropologickou příčinou kritické situace, nýbrž teprve důsledkem zcela reálných ekonomických a sociálních tlaků.Zobrazit text