kvalitativní výzkum

Způsob, jakým sociální pracovník uchopí svou roli a přístup ke klientům v rámci agendy, kterou
vykonává, ovlivňuje řada skutečností. Jedním z významných faktorů, v jehož mezích se představy
daného pracovníka o dobrém výkonu jeho práce mohou realizovat, jsou pracovní podmínky.
V tomto článku se zaměřujeme na analýzu současných pracovních podmínek sociálních pracovníků
zajišťujících na kontaktních pracovištích (KoP) ÚP ČR agendu příspěvku na péči (PnP).Zobrazit text

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje
k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret
a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Zobrazit text

Autorky popisují změny v prožívání pracovníků v průběhu zkušenostně pojatého vzdělávání v individuálním plánování ve vybrané pobytové službě pro seniory. Deskriptivně pojatým kvalitativním výzkumem za pomoci rozhovorů a záznamů ze supervize identifikovaly dvě skupiny kategorií, které mohou být interpretovány nejen jako individuální změny, ale také jako kulturní změny k „novému přístupu“ narýsovanému profesionálním konceptem individuálního plánování v sociálních službách.Zobrazit text