mediace

V České republice je obětem trestných činů poskytována pomoc prostřednictvím několika metod.
Některé jsou již zavedené a vcelku dobře ukotvené v praxi, jiné přináší zcela nové, inovativní
postupy. Tato stať si klade za cíl přinést přehled o státem realizovaných službách pro oběti
trestných činů s ohledem na jejich ukotvení v odborném a legislativním rámci. Zobrazit text

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces.Zobrazit text