náboženství

Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality
v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast,
na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. Zobrazit text