osoba seniorského věku

Článek je zaměřen na výsledky projektů realizovaných v letech 2013–2014 na Pedagogické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci v rámci specifického vysokoškolského výzkumu. Tyto projekty byly
prováděny výzkumným týmem vedeným profesorem Milanem Valentou, formálně rozděleným podle
předmětů výzkumu do jednotlivých segmentů. V daném článku je popsán především výstup segmentu
B, který se zabýval expresivně-formativními přístupy ke klientům, kterými byli senioři s demencí (se
zvláštním důrazem na atroficko-degenerativní a ischemické demence) v rezidenční péči.Zobrazit text