písemné dotazování

Článek se zabývá možnostmi, které nabízí kombinace ociologických výzkumných metod při poznávání sociální
práce. Nastiňuje možnosti a limity nejpoužívanějších kvantitativních i kvalitativních technik. Charakterizuje
konkrétní příklad propojení rozdílných výzkumných paradigmat, jejich vzájemné doplnění, přitom vychází z poznatků katedry praktické teologie Teologické fakulty Jihočeské univerzity.Zobrazit text