primární prevence

Článek odpovídá na otázku „Jaké mají žáci druhých a třetích tříd se zrakovým postižením postoje
k užívání alkoholu a cigaret?“. Žáci se zrakovým postižením jsou z hlediska užívání alkoholu a cigaret
a jejich rizik velkou neznámou. Výzkumy o jejich postojích nebyly dosud provedeny. Zobrazit text