restorativní skupinová konference

V České republice je obětem trestných činů poskytována pomoc prostřednictvím několika metod.
Některé jsou již zavedené a vcelku dobře ukotvené v praxi, jiné přináší zcela nové, inovativní
postupy. Tato stať si klade za cíl přinést přehled o státem realizovaných službách pro oběti
trestných činů s ohledem na jejich ukotvení v odborném a legislativním rámci. Zobrazit text