sociální exkluze – sociálně vyloučené lokality – Romové – sociální práce – sociální patologie

Článek se zabývá aktuální situací sociálně vyloučené romské lokality v Českých Budějovicích. Sociální vyloučení je v současné době jedním z nejdiskutovanějších témat na poli sociální práce s romskou menšinou a sociální práce vůbec. Článek reflektuje problematiku z několika pohledů, včetně samotných vyloučených osob. Snaží se zachytit a konkrétně popsat jednotlivé aspekty sociální exkluze a dalších jevů typických pro popisovanou lokalitu.Zobrazit text