spiritualita

Představujeme výsledky výzkumu integrace spirituální citlivosti v praxi sociálních pracovníků, jejich vnímání kompatibility spirituální citlivosti s posláním a praxí sociální práce a vlivu osobních a profesních charakteristik na tyto postoje. Zobrazit text

Předkládaná stať odpovídá na otázku: Jaké sociální konstrukce vztahu profesionálního diskursu a diskursu spirituality v sociální práci je možné najít v současné odborné literatuře? Nejprve v textu definuji Geeho kategorie, pomocí nichž analyzuji konstrukce vztahu diskursů, následně základně vymezím profesionální a spirituální diskurs v kontextu sociální práce. Výstupy analytické části jsou založeny na diskursivní analýze vybraných odborných textů. Zobrazit text

Článek reaguje na současnou neopodstatněnou marginalizaci tématu duchovního rozvoje a duchovních potřeb v oblasti sociální péče o seniory. Tak jako je spiritualita přirozenou součástí osobnosti každého člověka nezávisle na jeho religiozitě či církevní příslušnosti, také spirituální potřeby tvoří komplex hodnot společných religiózním i nereligiózním lidem. Jejich naplňování úzce souvisí se stěžejními úkoly stáří, ležícími zejména v duchovní rovině: se zpracováním životního příběhu, životní bilancí, smířením, přípravou na konec pozemské existence. Zobrazit text

Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality
v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast,
na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. Zobrazit text