vnímání důležitosti

Cílem této studie je zjistit, jak jednotliví aktéři v sociálních službách vnímají důležitost jednotlivých domén sociálních služeb, jaké jsou jejich preference k zařazení těchto domén do standardů kvality sociálních služeb, jak se případně toto vnímání liší mezi aktéry a jaká je vzájemná vazba mezi vnímanou důležitostí a preferencí k zařazení do standardů. Zobrazit text