výuka

Text se zaměřuje na zjištění míry stigmatizace vůči lidem s duševním onemocněním u studentů Vysoké školy polytechnické napříč obory, s důrazem na destigmatizační efekt specifické výuky pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník za účasti peer lektorů.Zobrazit text

Článek popisuje současnou situaci a problematiku vzdělání v Zambii. Kvalita vzdělání je jeden ze základních předpokladů rozvoje všude na světě. Výuka a výchova dětí (tzv. „dětí ulice“) v této zemi závisí na posouzení jejich stávající situace, především rodinného a sociálního prostředí. Cílem článku je představit výukový koncept, s využitím prvků alternativní pedagogiky Maria Montessori u dětí z nepodnětného prostředí v Zambii. Tento koncept autorka sestrojila na základě svých zkušeností ze stáží v Zambii (2004 až 2009), kde pracovala s dětmi ulice v rámci Preventivně sociálního projektu: Street children Kalingalinga.
V úvodu představuje problematiku zambijského prostředí obecně, definuje oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací problematiky. Výzkumná část představuje konkrétní cíle výzkumu: Využití alternativních prvků Maria Montessori pro děti ulice v Zambii a jeho průběh. Součástí článku je týdenní program a pomůckový
metodický list pro děti. Článek je určen především pro lektory, studenty a dobrovolníky, kteří se zajímají o problematiku výchovy a výuky dětí z nepodnětného sociálního a rodinného prostředí.Zobrazit text