Co znamená „sociální pedagogika“ v Německu?

Ulrich Papenkort

Medailon autora:

Prof. Dr. Ulrich Papenkort je profesorem pedagogiky na katedře sociální práce Katolické Fachhochschule Mainz. Profesionálně se zabývá všeobecnou pedagogikou, sociální pedagogikou a divadelní pedagogikou.

Abstrakt:

Autor se v textu pokouší objasnit, co znamená pojem „sociální pedagogika“ v SRN a jaký je jeho významový obsah. Ve své práci objasňuje nejprve jednotlivé části pojmu a rozlišuje při tom čtyři různé pojmy sociální pedagogiky: Sociální pedagogiku jako kolektivní pedagogiku, jako pedagogiku sociálně znevýhodněné mládeže, jako pedagogiku mimo rodinu, mimoškolní a mimopodnikovou a pedagogiku životních situací.

s. 102 – 109