Dětský průvodce rozvodem – účinný nástroj v přístupu k dětem rozvádějících se rodičů

Silvie Ročovská

Mgr. Silvie Ročovská je studentkou doktorského programu Charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pracuje v soukromé praxi jako psychoterapeutka dětí a dospělých, zabývá se problematikou rozpadu rodin.

Abstrakt
CÍL: Představit program Dětský průvodce rozvodem jako nástroj přístupu k dětem rozvádějících se rodičů. Text zjišťuje, jaké problémy mají tyto děti, jakým způsobem je program implementován a jaký je jeho dopad. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Práce vychází z poznatků, že děti mohou být rozvodem zatíženy, což vyžaduje jejich ochranu a podporu. Účinným nástrojem ke zvládání sociálních problémů a zlepšení sociálního fungování v sociální práci je práce se skupinou. METODY: Byla využita evaluace programu, konkrétně studium dokumentů a dotazník vlastní konstrukce. Dotazník vyplnilo celkem 98 dětí a 39 rodičů. VÝSLEDKY: Výsledky evaluačního výzkumu dokumentují dopad rozvodu rodičů z pohledu dětí a rodičů a ukazují program jako nástroj využitelný v praxi. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text přispívá k prohloubení poznatků o zkoumaném jevu a ukazuje způsoby, jak podpořit děti v období rozpadu rodiny a předcházet problémům v jejich vývoji.

Klíčová slova
rozvod, rodina, ztráta, děti, sdílené rodičovství, sociální práce, skupinový program, evaluace

s. 57-75

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné