Domácí násilí z hlediska policejní praxe

Antonín Jetenský

Medailon autora:

Ppor. Antonín Jetenský je studentem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty sociálně ekonomické, kde studuje obor sociální práce. Pracuje jako policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování při Okresním ředitelství Policie České republiky v Lounech.

Abstrakt:

Práce je zaměřena na analýzu domácího násilí v dnešní společnosti. Zabývám se zde problematikou domácího násilí z pohledu policejní praktické činnosti se záměrem provést určité zhodnocení postojů, které Policie České republiky zaujímá k problematice domácího násilí, určení jejího postavení mezi organizacemi, které poskytují pomoc a ochranu obětem domácího násilí, a vyhodnocení výsledků, které dosahuje při řešení případů domácího násilí.

s. 107 – 112