Důsledky neoliberalizace pro sociální práci

Petr Lazar

Mgr. Petr Lazar je studentem doktorského studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Odborně se zabývá důsledky modernizace pro sociální práci a využitím sociální práce u lidí v materiální deprivaci.

Abstrakt

CÍLE: Cílem příspěvku je popsat, jaké jsou důsledky neoliberalizace pro sociální práci, a diskutovat, jakými prostředky by se mohla sociální práce vůči těmto tendencím bránit. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Článek využívá koncept neoliberalizace Edgara Marthinsena. METODY: Kvalitativní obsahová analýza odborných textů. VÝSLEDKY: Neoliberalizace má pro sociální práci řadu závažných důsledků. Za nejdůležitější z nich lze označit rekonstrukci tohoto oboru lidmi bez vzdělání v sociální práci a proměnu profese sociální práce na prekarizované povolání. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek diskutuje možnosti obrany sociální práce před postupující neoliberalizací. Každá z nabízených možností má ale své nedostatky.

Klíčová slova

sociální práce, neoliberalismus, neoliberalizace, prekarizace, konstrukce sociální práce

s. 89-106

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné