Etika a požadavek komplexnosti v sociální práci

Jindřich Šrajer

Medailon autorů:

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., vedoucí katedry teologické a sociální etiky na TF JCU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám a křesťanské sociální etice.

Anotace:

Článek reflektuje význam etiky a požadavek komplexnosti v sociální práci, v návaznosti na úvahy francouzského filozofa Gillese Lipovetskeho o proměnách etického paradigmatu a na souvislostech etiky a zdraví. Zdůrazňuje přitom zvláště v etice sociální práce ne vždy doceňovaný význam individuálně etických motivací. Ty se ukazují v kontextu proměn etického paradigmatu jako oslabené. V důsledku toho se dovolává bližšího obsahového vymezení základního principu v sociální práci – pojmu lidské důstojnosti.

Klíčová slova:

etika, komplexnost, sociální práce, sociální pracovník, lidská důstojnost, zdraví, zdravotnictví

s. 81–88