Harm reduction

Táňa Průdková

Medailon autora:

Bc. Táňa Průdková vystudovala sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde v současnosti pokračuje ve studiu psychologie a etiky v sociální práci. Dále pracuje jako sociální pracovník a streetworker v Krizovém a kontaktním centru Strakonice.

Abstrakt:

Práce se zabývá českou protidrogovou politikou se zvláštním důrazem na harm reduction, protože je to i v dnešní době kontroverzní téma. Zdůrazňuje přínos služeb harm reduction pro uživatele drog i pro společnost jako takovou, ale nezamlčuje ani argumenty odpůrců. První kapitola stručně definuje protidrogovou politiku a její pilíře, druhá kapitola definuje harm reduction jako minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním drog, osvětluje filozofii tohoto přístupu k problémovým uživatelům drog, jeho cíle a metody. Stručně popisuje služby harm reduction, zejména výměnný program, způsoby jejich poskytování a poskytovatele těchto služeb. Závěr práce se zabývá možností poskytování služeb harm reduction osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Práce Harm reduction je koncipována jako sumarizace poznatků dostupných v odborné literatuře.

s. 102 – 111