Identita a kultura organizace. Vyhledávání a přijímání zaměstnanců Charity s ohledem na její identitu

Petr Kolařík

Medailon autorů:

Ing. Mgr. Petr Kolařík je v současné době studentem Masarykovy univerzity, FSS, doktorského programu oboru sociální politiky a sociální práce se zaměřením na organizační kulturu a identitu organizace. Současně pracuje jako ředitel Charity Veselí nad Moravou.

Anotace:

Sociální práce odráží hodnoty a postoje lidí, kteří v této sféře pracují. Tyto hodnoty významně ovlivňují obsah kultury organice a její identitu a jsou vnímány autorem jako důležitá spojnice mezi kulturou a identitou. Ve středu pozornosti první části příspěvku je problematika identity a kultury organizace, jejich vzájemná souvislost a možnost využití kultury organizace pro udržení její identity. V druhé části příspěvku se autor zabývá výběrem a přijímáním zaměstnanců s ohledem na udržení identity organizace a žádoucího obsahu organizační kultury Charity. Upozorňuje na nutnost vést otevřený rozhovor o hodnotách, z nichž vycházejí sociální služby poskytované Charitou, na nutnost mluvit jazykem, který je srozumitelný pro uchazeče o práci, a také na schopnost manažerů porozumět motivaci uchazeče o práci v Charitě.

Klíčová slova:

kultura organizace, identita organizace, ovlivnění kultury, identita Charity

s. 60–67