Interkulturní kompetence jako faktor kulturně kompetentní praxe v sociální práci

Michaela Lukešová

Medailon autorů:

Mgr. Michaela Lukešová v současné době působí jako akademický pracovník na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a specializuje se na sociální práci se zřetelem na sociokulturní diverzitu.

Anotace:

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s lidmi sociokulturně odlišnými se zaměřením na interkulturní kompetence sociálních pracovníků. Autor se soustřeďuje na definování interkulturní kompetence, její vývoj a klíčové komponenty kompetencí, kterými by měl sociální pracovník disponovat v rámci kulturně kompetentní praxe. Následně autor prezentuje kritéria komunikační vhodnosti, efektivnosti a přizpůsobivosti jež mohou sloužit jako hodnotící měřítka interkulturně kompetentního jednání.

Klíčová slova:

interkulturní sociální pracovník, interkulturní kompetence, interkulturní poradenství

s. 96–108