Jak pracovat s ne/zodpovědností klientů v sociální práci? Model „společné odpovědnosti“ Iris Marion Young

Radka Janebová

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí.

Abstrakt

CÍLE: Cílem článku je komparovat neoliberální model „individuální odpovědnosti“ s modelem „společné odpovědnosti“ a navrhnout, jak může být druhý jmenovaný využit v kontextu sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoreticky vychází z knihy Responsibility for Justice americké kritické filosofky Iris Marion Young. METODY: Text je pojat jako teoretická stať, která v první části komparuje dva odlišné přístupy k odpovědnosti a ve druhé analogicky rozvíjí návrh, jak pracovat s modelem „společné odpovědnosti“ v praxi sociální práce. VÝSLEDKY: Předložený návrh je postaven na principech kontextualizace situace, zaměření na budoucnost, odpovědnosti všech aktérů situace a požadavku společných kolektivních akcí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text varuje sociální pracovnice a pracovníky před nereflektovaným užíváním ideje individuální odpovědnosti a zároveň navrhuje pojetí odpovědnosti, které se zaměřuje na otázku sociální spravedlnosti.

Klíčová slova

sociální práce, kritika neoliberalismu, Iris Marion Young, mobilizace k odpovědnosti, společná odpovědnost

s. 128-145

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné