Jak staří lidé vnímají konec života?

Jana Roberts

Medailon autorů:

Bc. Jana Roberts, roz. Králová,1 roku 2009 dokončila studium oboru Sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a získala titul „bakalář“. Nyní pracuje v Anglii, na The Loddon School, jako „Unit leader“ v ústavu pro mladé dospělé postižené autismem a souvisejícími problémy, jako jsou epilepsie, sebepoškozování, agrese a disruptivní chování.

Anotace:

Stať nese název: Jak staří lidé vnímají konec života? Zabývá se otázkou, jak je v biografických vyprávěních starých lidí konstruován konec života. Konec života je popsán třemi strategiemi. Tyto strategie můžeme v jednotlivých rozhovorech analyzovat uvnitř kategorie, kterou jsem nazvala „Sociální smrt“. Těmito strategiemi jsou „Šťastný konec života“, „Sociální izolace“ a „Vytěsněný konec života“.

Klíčová slova:

staří lidé, kvalita života, konec života, smrt, sociální smrt

s. 138–143