Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v podmínkách soudobé společnosti?

Anna Krausová

Medailon autora:

Mgr. Anna Krausová studuje na katedře sociální práce ZSF Ostravské univerzity postgraduálně sociální politiku a sociální práci. V rámci katedry se zabývá problematikou komunitní práce a etnických menšin s důrazem na romskou komunitu. Sedm let působí v neziskové organizaci v oblasti práce s příslušníky romské komunity a zaměřuje se i na výuku neziskového sektoru.

Abstrakt:

Snahou textu je zamyslet se nad následujícími otázkami: Může komunitní vzdělávání přispívat k sociálnímu fungování 2 lidí ve společnosti, kdy jednou z podmínek sociální integrace je jejich schopnost koncipovat a naplnit sebereflexívní biografii ve vztahu ke komunitě v postmoderním kontextu? Jakou roli hraje komunitní vzdělávání ve vztahu k formám formálního a neformálního vzdělávání? Jaké jsou požadavky na komunitní vzdělávání v současnosti?

s. 118 – 129