K podpoře důstojnosti člověka v terminálním stádiu

Josef Dolista

Medailon autora:

Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., působí na Zdravotní sociální fakultě Jihočeské univerzity a zabývá se bioetikou, filozofickou antropologií a problematikou sociální oblasti.

Abstrakt:

Podpora důstojnosti člověka v terminálním stadiu je sporným tématem v naší společnosti. Umírání a smrt se stávají aktuálním tématem těch, kteří se setkali se skutečností umírání a smrti v hospicových zařízeních. Důležitou výzvou je, aby se lidé naučili vnímat v umírajícím člověku jeho důstojnost a neopakovatelnou individuálnost v celku jeho života. Smrt je nutno chápat v její sociální a kulturní dimenzi. Je nutná prevence vůči nehumánnímu umírání a smrti, tj. umírání v izolaci a anonymitě. Po smrti človûka poslední rozloučení, bez jakékoli ceremonie jako projevu vděčnosti za život a dílo dotyčného, má rovněž nehumánní charakter. Východiskem pro zachování humanity umírání a smrti je židovsko-křestanské pochopení člověka od jeho narození po jeho smrt.

s. 100 – 107