Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe praxe v Bulharsku

Ginka Mehandzhiyska

Medailon autorů:

Doc. Ginka Mehandzhiyska, Ph.D., přednáší na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského v Bulharsku kurzy, jako například Metody sociální práce, Supervize v sociální práci, Gerontologická sociální práce. Zabývá se aplikovanou výzkumnou prací v oblasti metodik sociálních služeb a gerontologické sociální práce. Je členkou Bulharské asociace pro vzdělávání v oblasti sociální práce a také členkou redakční rady bulharského e-časopisu Sociální práce.

Anotace:

V článku jsou sděleny a analyzovány zkušenosti z aktuálního obrazu klinické supervize v gerontologické sociální práci v Bulharsku a její reflexe. Po stručném teoretickém přehledu je komentována klinická kompetence gerontologických sociálních pracovníků a potíže v jejich praxi. V této souvislosti je interpretována specifická podpora, kterou poskytují určité formy a přístupy supervize. Analýza je ilustrována příklady ze supervizních sezení sociálních pracovníků. Podle autorčiných závěrů jsou odborná identita sociálních pracovníků a rozporuplný praktický statut multidisciplinarity těmi hlavními aktuálními problémy, před kterými stojí supervizoři v gerontologické sociální práci v Bulharsku.

Klíčová slova:

supervize, gerontologie, sociální práce, multidisciplinarita

s. 47–57