Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita, nebo iluze? O respektování principů jedné z metod sociální práce v praxi

Kateřina Kubalčíková, Anna Krchňavá

Medailon autorů:

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU a jako výzkumná pracovnice brněnské pobočky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. V rámci výuky i výzkumu se dlouhodobě věnuje tématu sociálních služeb, zejména otázkám spojeným se zaváděním standardů kvality, poskytováním sociálních služeb na lokální úrovni a specifiky poskytování sociálních služeb pro seniory. V praxi spolupracuje s obcemi a regiony jako metodička, vzdělavatelka a supervizorka procesu komunitního plánování.

Bc. Anna Krchňavá absolvovala bakalářské studium v oboru sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU. V současné době je studentkou navazujícího magisterského studia sociální práce tamtéž. Působí jako sociální pracovnice v organizaci zaměřené na poskytování sociálních služeb romským uživatelům, dětem i dospělým.

Anotace:

Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metody je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. V první části textu je diskutována participace jako klíčové východisko této metody a jsou popsány její možné varianty. Ve druhé části jsou popsána některá rizika participace Romů jako specifické skupiny uživatelů sociálních služeb, v následující části textu je pak diskutována otázka participace Romů – uživatelů sociální služby na procesu komunitního plánování ve vybrané lokalitě.

Klíčová slova:

sociální služby, uživatel, participace, komunitní plánování, Romové

s. 110–121