Komunitní plánování sociálních služeb v obcích – střet organizačních kultur?

Leoš Zatloukal

Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal vystudoval sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě. V září 2005 nastoupil do výcviku v systemické terapii. Pracuje jako koordinátor komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci a je účastníkem vzdělávání krajských metodiků komunitního plánování sociálních služeb v rámci tendru MPSV ČR „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“.

Abstrakt:

Článek se zabývá problematikou komunitního plánování sociálních služeb v obcích, zejména z hlediska střetu dvou odlišných organizačních kultur: veřejné správy a komunitního plánování sociálních služeb. V článku jsou označeny rozdíly mezi oběma kulturami a možné kritické body, kde může docházet k napětím a konfliktům. Zároveň jsou naznačeny možnosti soužití obou kultur.

s. 82 – 94