Koncept komunity v komunitní sociální práci

Alice Příhodová

Medailon autora:

PhDr. Alice Příhodová, Ph.D., působí na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje metody sociální práce.

Abstrakt:

Text přináší možná vymezení termínu komunita pro účely komunitní sociální práce. Proměny konceptu komunity jsou sledovány v kontextu globalizace a postmodernismu. Za klíčové pro komunitní sociální práci považujeme zodpovězení otázky, zda je možné hovořit o komunitě jako o výsledku cíleného úsilí a zdroji solidárního jednání.

s. 43 – 56