Motivy k péči o stárnoucí rodiče

Marie Přidalová

Medailon autora:

Mgr. Marie Přidalová – v současné době působí jako výzkumný pracovník Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při FSS MU Brno, zabývá se tématem mezigenerační solidarity v rodině. Několik let pracovala jako sociální pracovnice v hospici, na katedře Sociální práce a sociální politiky FSS MU přednáší kurs Thanatologie.

Abstrakt:

Text vychází z dílčí analýzy kvalitativní studie „Pečující rodiny“ zaměřené na zkušenost dospělých dětí pečujících o své závislé rodiče a založené na 29 hloubkových rozhovorech s těmito dětmi. Autorka představuje pět okruhů motivů, které se objevily ve vyprávěních participantů výzkumu – praktické faktory, faktory spojené se vztahem rodič a dítě, socializační faktory, faktory vázané na osobu rodiče a faktory spojené s externími vlivy. Diskutuje možnost působení opatření sociální politiky na zvýšenou motivaci rodiny ujmout se péče o stárnoucí příbuzné.

s. 87 – 96