Možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší

Terezie Carbová, Alena Kajanová

Medailon autorů:

Mgr. Terezie Carbová absolvovala magisterské studium Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. V současnosti pracuje jako terénní sociální pracovnice v Poradně Eva pro ženy a dívky v nouzi a terénním programu Poradny Eva spadající pod Diecézní charitu České Budějovice.

Doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., působí jako docentka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultě. Zabývá se především marginalizovanými skupinami, sociální exkluzí a kognitivní psychologií.

Anotace:

CÍLE: Cílem příspěvku je analyzovat profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Existuje vysoký podíl osob bez přístřeší s duševním onemocněním. Sociální pracovníci s touto cílovou skupinou mnohdy díky tomu naráží na bariéry své práce. METODY: Byla použita technika biograficko-narativního rozhovoru. Analýza dat byla realizována pomocí zakotvené teorie. Výzkumný soubor představovalo šest sociálních pracovnic s osobami bez přístřeší. VÝSLEDKY: Na počátku své profesní kariéry mají sociální pracovnice obavy z práce s osobami bez přístřeší s příznaky duševního onemocnění, cítí se nepřipravené, zaskočené. Se získáváním praxe dochází k transformaci identity klienta, který je vnímán jako nemocný a skrze nemoc jsou omlouvány jeho chyby. Možnosti návratu do společnosti sociální pracovnice nevidí příliš pozitivně. Nepoměr mezi bariérami a oporami v jejich práci omezuje pracovnice v naplňování fungující vize založené na spolupráci multidisciplinárního týmu. Bariéry mají především systémový charakter. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Práce analyzuje profesní možnosti a bariéry v sociální práci s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním. Nabízí možnost nastavit opatření, která napomohou řešení bariér sociální práce s osobami bez přístřeší s duševním onemocněním a upravit profesní možnosti pro danou cílovou skupinu.

Klíčová slova:

osoba bez přístřeší, duševní onemocnění, sociální práce, systémové bariéry, multidisciplinární tým

s. 117–125

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné