Možnosti a podmínky mezioborové spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu

Jiří Jankovský

Medailon autora:

Doc. PhDr. Jiří Janovský, Ph.D., je ředitelem Dětského centra ARPIDA v Českých Budějovicích a zároveň působí jako docent na zdejší Zdravotně sociální fakultě JU.

Abstrakt:

Článek se zamýšlí nad reálnými možnostmi mezioborové spolupráce v rámci multidisciplinárního týmu. Na příkladu vzájemné spolupráce odborníků různých pomáhajících profesí, kteří zajišťují realizaci uceleného systému rehabilitace v DC ARPIDA, jsou prezentovány jak podmínky, tak i dvě schémata znázorňující možnosti pro vytvoření fungujícího víceoborového pracovního týmu. V rámci tzv. „kruhové péče“ je zdůrazněn partnerský vztah nejen mezi všemi odborníky navzájem, ale i vůči rodičům dítěte se zdravotním postižením. Druhé uvedené schéma zase akcentuje roli sociálního pracovníka, který stojí jako prostředník na straně dítěte a rodičů. Prezentované podmínky a možnosti vzájemné spolupráce, a to jak mezi odborníky navzájem, tak i s rodiči, a dále také obě uvedená schémata dokládají, že existují reálné možnosti, jak vytvořit v zařízeních poskytujících služby osobám s postižením fungující a hodnotné pracovní vztahy, které uspokojují všechny zainteresované strany.

s. 97 – 105