Na pokraji trhu práce – ke sporům o příčinách chudoby

Jan Keller

Medailon autorů:

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., vystudoval historii a sociologii na univerzitě v Brně. Je autorem více než dvaceti odborných a popularizačních knih, ve kterých se zabývá různými aspekty racionality moderní společnosti. Věnuje se také publicistice. Přednáší sociologii na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Kontakt na autora: jan.keller@osu.cz.

Anotace:

Stať pojednává o některých aspektech chudoby v podmínkách postindustriální společnosti. Autor stručně popisuje situaci lidí, kteří se ocitli na okraji trhu práce. Zabývá se pojmem „kultura“
chudoby a jeho ideologickou funkcí. Na příkladu Francie ukazuje některé reálné procesy, jež vedou
v ustavení a reprodukci takzvané kultury chudoby. Autor konstatuje, že kultura chudoby není jakousi
antropologickou příčinou kritické situace, nýbrž teprve důsledkem zcela reálných ekonomických a sociálních tlaků.

Klíčová slova:

podtřída, nová chudoba, kultura chudoby

s. 57–63