Neregulérní práce imigrantů v České republice

Ondřej Hofírek, Michal Nekorjak

Medailon autora:

Mgr. Ondřej Hofírek (1980) a Mgr. Michal Nekorjak (1976) jsou výzkumnými pracovníky Institutu pro výzkum integrace a reprodukce společnosti na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vystudovali sociologii na téže fakultě, kde v současné době pokračují v postgraduálním studiu. Zabývají se problematikou sociální exkluze a mezinárodní migrací.

Abstrakt:

V této stati se zabýváme neregulérním zaměstnáváním imigrantů a pozornost zaměřujeme na cizince z tzv. třetích zemí, kterým je přístup na pracovní trh nejvíce omezen. Není náhodou, že právě přistěhovalci z těchto zemí významně participují v šedé ekonomice, a chceme poukázat na to, že právě tato omezení v kombinaci s poptávkou zaměstnavatelů mají významný vliv na vytváření skupiny tzv. ilegálních imigrantů. Dále se věnujeme vývoji regulérní i neregulérní migrace v Evropě a v České republice, abychom poukázali na obecný kontext i vzájemnou podobnost. Pomocí předloženého schématu pak dokumentujeme jednotlivé situace, ve kterých dochází k tomu, že imigranti zaujímají neregulérní postavení na trhu práce. Protože na neregulérní práci imigrantů nahlížíme jako na problém jejich integrace do struktur pracovního trhu, zabýváme se na závěr i integrační politikou České republiky.

s. 78 – 90