Očekávání lidí žijících s HIV/AIDS od sociální práce

Monika Bjelončíková

Medailon autorů:

Mgr. Monika Bjelončíková je interní doktorandkou Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se zabývá tématem života s HIV/AIDS, sociálními důsledky s ním se pojícími a úlohou sociální práce při řešení problematiky HIV/AIDS.

Anotace:

Od objevení se pandemie HIV/AIDS sehrává sociální práce klíčovou roli v organizování a poskytování služeb v oblasti prevence a pomoci lidem žijícím s HIV/AIDS a lidem ohroženým nákazou tímto onemocněním. Navzdory pokroku v oblasti léčby zůstává prostým faktem, že základem pro snižování nových případů diagnostik a v minimalizování lidského utrpení je právě prevence. Reakce na měnící se zátěže jednotlivých regionů a skrytých populací, tj. těch žijících s HIV/AIDS a v největším riziku nákazy, se pro současnou praxi sociální práce stávají výzvou. Příští generace sociálních pracovníků se stane svědkem expanze pandemie pravděpodobně do všech kontextů praxe sociální práce (Natale, 2010). Aby se praxe sociální práce mohla rozvíjet a své reakce na nové výzvy v oblasti HIV/AIDS přizpůsobovat, musí sama sebe reflektovat. Článek chce do této diskuse přispět zprostředkováním toho, jak je sociální práce a její role v řešení problematiky vnímána těmi, kterých se zacílení jejích intervencí v tomto kontextu nejvíce týká, lidmi žijícími s HIV/AIDS, z jejich vlastní perspektivy.

Klíčová slova:

sociální práce, HIV/AIDS, konstrukcionismus

s. 5–22