Operacionalizace v kvantitativním sociálněvědním výzkumu

František Znebejánek

Medailon autorů:

Mgr. František Znebejánek, Ph.D., působí na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vedle toho také na Katedře společenských věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Zabývá se především problematikou sociologické teorie, metodologie sociologie, sociologie konfliktu a modernizace.

Anotace:

Článek se zabývá nejdůležitějšími aspekty procesu operacionalizace v kvantitativním výzkumu v sociálních vědách. Zachycuje proměnu operacionalismu empirického pozitivismu v operacionalizaci logického pozitivismu ve společenských vědách. Upozorňuje na rozdíl mezi operacionalismem, který definuje pojmy prováděnými operacemi, a operacionalizací jako vymezením pojmu indikátory. Argumentuje, že soubor indikátorů pojmu nemůže být určen přímou logickou cestou, nýbrž že je vždy stanoven arbitrárně. Článek se zabývá také problémem obsahové a konstruktové validity a výhodami a nevýhodami standardizace indikátorů. Závěrečná část článku obsahuje příklad operacionalizace pojmu z oblasti sociální práce.

Klíčová slova:

operacionalizace, indikátory, validita, standardizace indikátorů

s. 97–108