Otázky moderní feministické sociální práce: Emancipatorní, nebo genderově specifická sociální práce?

Radka Janebová

Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová vystudovala obor sociologie na FSS MU a obor sociální práce a sociální politika na Pedagogické fakultû Univerzity Hradec Králové, kde působí jako asistentka na katedře sociální práce a sociální politiky. Zabývá se především metodami sociální práce a aspekty gender v sociální práci.

Abstrakt:

V běžné realitě profese sociální práce je reflektována převaha žen jako pracovnic i klientek. Cílem následujícího textu je vyjasnit feministické otázky a ukázat, jak feministická perspektiva v praxi sociální práce může umožnit osobní a sociální změny. Tento text vysvětluje charakteristiky, hodnoty a cíle praxe feministické sociální práce a její odlišnosti od jiných perspektiv. Pozornost bude zaměřena na komparaci emancipatorního přístupu a genderově specifické sociální práce.

s. 86 – 99