Otevřít oči a brát si zpět kontrolu nad vlastním životem prostřednictvím využití freirovského dialogu v sociální práci

Radka Janebová

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice.

Abstrakt
CÍLE: Cílem článku je navrhnout, jak využít zásady dialogické praxe Paula Freireho v sociální práci v rámci dialogu s klientem. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem je Freirův koncept pedagogiky utlačovaných postavený na dialogické metodě. METODY: Navrhovaný koncept byl vytvořen s pomocí logiky analogie a heuristického přístupu. VÝSLEDKY: Přestože je Freirův koncept navržen pro skupinovou a komunitní práci, předložený model se pokouší využít jeho potenciál i pro sociální práci s individuálním klientem, která v české praxi převládá. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Dialogická praxe zaměřená na probouzení uvědomění utlačovaných lidí může být užitečná především pro kriticky zaměřené sociální pracovnice a pracovníky.

Klíčová slova
sociální práce, Paul Freire, pedagogika utlačovaných, oprese, dialog

s. 13-31

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné