Péče o staré rodiče – nový úděl mladších seniorů?

Marie Přidalová

Medailon autora:

Mgr. Marie Přidalová působí jako výzkumný pracovník Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti při FSS MU Brno, zabývá se tématem mezigenerační solidarity v rodině. Několik let pracovala jako sociální pracovnice v hospici, je stálým spolupracovníkem Subkatedry paliativní medicíny IPVZ Praha, kde přednáší o sociální problematice v paliativní péči a na katedře SPSP FSS MU přednáší kurz Thanatologie.

Abstrakt:

Článek je přehledovou studií o životní situaci dospělých dětí pečujících o stárnoucí rodiče. Autorka se zabývá vizí nové fáze v životě mladších seniorů, upozorňuje na faktory, které mohou zvýšit aktuálnost této životní situace, stejně tak uvádí důvody, které mohou ovlivnit (ne)ochotu rodin postarat se o staré příbuzné. Na základě údajů ze zahraniční a české literatury nabízí profil pečujících osob a problémy, které se s touto životní zkušeností objevují. Prezentuje možné způsoby pomoci, které mohou život pečujících usnadnit.

s. 68 – 81