Pohádka jako krok k vyléčení schizofrenie?

Vlasta Jánská

Abstrakt:

Cílem následujícího textu je potvrdit hypotézu o využití pohádky jako kroku k léčbě schizofrenie. Psychoterapie již několika případy dokázala, že pacienty lze léčit i bez medikace. Dává klientům prostor na sebevyjádření např. prostřednictvím arteterapie, muzikoterapie atd. Drtivá věšina schizofreniků však zůstává nevyléčena a opět se vrací do léčeben a nemocnic. Jednou z příčin se jeví nevhodně přístup terapeutů, kteří jednají s klientem jako s nemocným a nevyléčitelným a nedovolí mu převzít zodpovědnost za jeho vlastní život a hrají s ním hry podle jeho životního scénáře. Tomu chce předcházet transakčně-analytický přístup, jemuž se věnuji v tomto textu a který nabízí např. metodu pohádek k zjištění scénáře klienta a převedení pacienta na nový, vítězný scénář „zdravého člověka“.

s. 124 – 130