Pojetí lidské osoby a jeho etické důsledky

Tomáš Machula

Medailon autora:

Ing. Mgr.Tomáš Machula, Dr., je pracovníkem katedry filozofie a religionistiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích a Filozofického ústavu AV ČR Praha. Zabývá se především filozofickou antropologií, filozofií přírody a hraničními problémy filozofie a teologie. 

Abstrakt:

Článek se zabývá vztahem pojmu člověk a pojmu osoba. Vychází se z obvyklé definice pojmu osoba, podle něhož je osoba bytost nadaná právy a povinnostmi. Existují dva základní přístupy k tomuto tématu: inkluzivismus, podle něhož jsou osobami všichni lidé, a exkluzivismus, podle něhož jsou osobami pouze někteří lidé. První z nich je založen na realistickém chápání osoby (jako je tomu např. u Boethia), druhý na empiristickém chápání osoby (např. u Locka). Tato diskuse je nesmírně důležitá kvůli jejím etickým důsledkům, s nimiž se lze často setkat v sociální práci a pomáhajících profesích vůbec. Článek rozebírá některé typy argumentace a ukazuje, jak důležitý je filozofický a etický základ našich intuitivně zastávaných názorů a přístupů.

s. 101 – 108