Posílení sociálně vyloučených: sociální práce s komunitou

Václav Kulhavý

Medailon autora:

Mgr.Václav Kulhavý, M.Sc., studuje PGS oboru Sociální politika a sociální práce na katedře SPSP FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako analytik Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a specializovaného výzkumného Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří obecné problémy programů sociální intervence zejména ve vztahu k řešení sociální exkluze, jejích forem a procesů.  

Abstrakt:

Obsahem této stati je popis tří „malých“ paradigmat posilování (empowerment) vyloučených skupin (komunit) v sociální práci. Jednak je to tzv. tradiční, technicistní přístup, který spatřuje význam posílení v začlenění těchto lidí zpět do účasti na společenském a ekonomickém životě. Dále jsou to reflektující a radikální směry, které tvoří ideologickou opozici, resp. ideové doplnění prvního – tradičního přístupu. Autor ukazuje důležité rysy jednotlivých přístupů a odkazuje přitom na relevantní literaturu překračující obor sociální práce. Aplikací těchto hledisek obohacuje nepříliš technicky a metodologicky uchopené koncepty transformujících přístupů. Symbolickým cílem je nástin vizí a ideálů uvedených přístupů v sociální práci: v aplikaci to může – přes jistá zjednodušení – posloužit jako východisko pro reflexi stávající sociální práce s (nezaměstnaností, kriminalitou) ohroženou komunitou.

s. 81 – 92