Postavení mládeže v trestní justici

Jana Pažoutová-Růžičková

Medailon autora:

Mgr. Jana Pažoutová-Růžičková, FSS MU v Brně.

Abstrakt:

Předkládaná práce je zacílena na zodpovězení otázky, jak je v trestní justici ČR řešena problematika delikvence mládeže z hlediska potenciálního využití sociální práce. Cílem je chronologické srovnání řešení problematiky delikvence mládeže v trestní justici, posouzení společných a odlišných rysů, jejich vysvětlení a zhodnocení na základě poznatků zjištěných z teoretických východisek a analýzy trestních zákonů z let 1931, 1950 a právní úpravy platné v roce 2002.

s. 132 – 143