Postmoderní myšlení v poradenské praxi

Leoš Zatloukal

Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal vystudoval sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci a Ostravské univerzitě v Ostravě. V současné době je studentem doktorského studia sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě a klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci a je frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku. Pracoval jako kurátor pro mládež, sociální kurátor, pracovník sociálně-právní ochrany dětí a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. V současnosti pracuje jako sociální pracovník v azylovém domě pro bezdomovce, vyučuje poradenské/psychoterapeutické přístupy v rámci předmětu Teorie a metody sociální práce na VOŠ Caritas a Univerzitě Palackého v Olomouci a působí jako krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb pro Olomoucký kraj.

Abstrakt:

K postmoderním filozofickým východiskům ((radikální) konstruktivismus a sociální konstrukcionismus) se explicitně hlásí zejména tzv. systemické přístupy. Tyto přístupy se řadí mezi přístupy, které se podle výzkumných zjištění v současné sociální práci a psychoterapii v USA i v západní Evropě rozvíjejí nejdynamičtěji (Prochaska, Norcross, 1999). V příspěvku jsou představena základní východiska těchto přístupů konstruktivistická epistemologie, systemické pojetí kauzality). Uplatnění těchto východisek v praxi je demonstrováno popisem některých technik a postupů: důrazu na zdroje a řešení, přerámování, respektu založeného na myšlence nemožnosti instruktivní interakce a externalizace problému.

s. 75 – 86