Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání

Zdeněk Mlčák

Medailon autora:

PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., působí jako vysokoškolský učitel na katedře psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Je autorem monografie o psychické zátěži, více než deseti učebních textů a více než padesáti odborných článků, z nichž některé jsou věnovány problematice psychologických aspektů sociální práce.

Abstrakt:

Stres v sociální práci je v této studii konceptualizován jako transakční systém, který zahrnuje potenciální organizační a osobnostní zdroje či precipitory. Organizační (expoziční) precipitory se vztahují k interakcím sociálních pracovníků s jejich klienty, byrokratickým podmínkám, nedostatku autonomie a kolegiality, konfliktu role a k problémům sociální práce jako vůdní disciplíny a profese. Osobnostní (dispoziční) precipitory se týkají emocionálních dimenzí (neuroticismu, negativní afektivity, chování typu A), kognitivních dimenzí (místa kontroly, vnímané zdatnosti, nezdolnosti, koherence osobnosti) a sociálních dimenzí (sociální opory, sebepojetí). Stress v sociální práci je také v článku popsán v souvislosti s akutními reakcemi a chronickými následky (syndrom vyhaslosti) a s některými individuálními a organizačními strategiemi zvládání.

s. 124 – 138