Pracovní situace probačních pracovníků – případová studie

Eva Matoušková

Medailon autora:

Mgr. Eva Matoušková je absolventkou Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních studií, oboru sociální politika a sociální práce.

Abstrakt:

Tento článek pojednává o problematice probační a mediační služby v České republice z pohledu případové studie. Autorka se na základě svého výzkumu snaží najít odpověď na otázku: „Jak pracovníci nejmenovaného střediska Probační a mediační služby ČR reagují na to, co jim komplikuje výkon jejich povolání?“

s. 95 – 102