Přesunutí participativního plánování v městském prostoru do online prostředí jako důsledek koronavirové krize: zapojení marginalizovaných jako výzva pro sociální práci

Marie Špiláčková, Lenka Caletková, Monika Chrenková

Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., je docentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zaměřuje se na historický výzkum v sociální práci a oblast plánování v městském prostoru.

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D., je výzkumnicí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na strategie individuálního přístupu využívané pracovníky Úřadu práce.

Mgr. Monika Chrenková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na participaci nezletilých dětí v řízení o péči a výživě.

Abstrakt

CÍLE: Cílem je zhodnotit konkrétní případ využití participativní techniky photovoice pro participativní plánování v městském prostoru a perspektivou (marginalizované skupiny) osob bez domova reflektovat jejich zapojení a z uvedeného stanovit implikace pro sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Participativní plánování v městském prostoru je jednou z možností, jak dát marginalizovaným skupinám hlas a směřovat k jejich zplnomocnění. Marginalizované skupiny obyvatel, v našem případě lidé bez domova z azylových domů, jsou však z participativního plánování v městském prostoru vylučováni, a to nejen v podobě digitální exkluze. METODY: Technikou zisku dat v rámci participativního plánování v městském prostoru byl online photovoice, metodou reflexe této techniky byla fokusní skupina s lidmi z azylového domu přilehlého k lokalitě, na níž byl online photovoice zaměřen. VÝSLEDKY: V rámci kódování byly vytvořeny čtyři kategorie témat vztažených k městskému prostoru a k nim náležející bariéry zapojení marginalizované cílové skupiny osob bez domova žijících v azylovém domě. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Implikací pro sociální práci je posílení uplatňování antiopresivního přístupu jako nástroje snižování (digitální) exkluze.

Klíčová slova

participativní plánování v městském prostoru, photovoice, digitální exkluze, bariéry participace, antiopresivní sociální práce

s. 94-105

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné