Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu

Adéla Recmanová

Medailon autorů:

Mgr. Adéla Recmanová je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci výzkumné činnosti se zaobírá důsledky modernizace pro sociální práci, s důrazem na proces informatizace.

Anotace:

CÍL: Cílem je kriticky reflektovat současné důsledky procesu privatizace sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práce se vyvíjí a je formována v rámci širšího sociálně-kulturního, politicko-legislativního a ekonomického prostředí. Na podobu sociální práce má vliv řada procesů, jež probíhají na národní, mezinárodní i globální úrovni, a rovněž dominující myšlenkové směry či ideje. Příspěvek je zaměřen na proces privatizace, rámovaný myšlenkovými idejemi neoliberalismu. METODY: Analýza dokumentů. VÝSLEDKY: Privatizace sociální práce podněcuje rozvoj neregulovaných, neregistrovaných a nekontrolovaných poskytovatelů „sociálních“ služeb. Dle zahraniční praxe může v důsledku privatizace docházet zejména k fragmentaci sociálních služeb a rolí sociálních pracovníků, k narušení profesní autonomie, deprofesionalizaci, růstu technicismu, či dokonce erozi hodnot sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek předkládá možnosti sociální práce v reakci na proces privatizace a pronikání neoliberálních myšlenek do jejího výkonu.

Klíčová slova:

sociální práce, privatizace, marketizace, konzumerizace, ekonomizace, manažerizace, financializace, neoliberalismus

s. 23–43

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné